Disclaimer

Informatie
De op deze website vermelde informatie is door Burbags met zorg samengesteld. Burbags verstrekt door middel van deze website informatie over haar eigen producten.

Aansprakelijkheid
Burbags aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de op deze website vermelde informatie. Burbags is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

Databescherming en persoonsgegevens
Burbags respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Burbags toestemming zijn/haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Tevens gaat Burbags ervan uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van actuele informatie over de collectie van Burbags. Burbags gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Copyright
Niets van deze website mag worden gekopieerd, verdubbeld, verspreid, veranderd, overgenomen op welke manier dan ook, zonder eerst toestemming te vragen aan Burbags.